Hopelijk blijft geen Kruimel Liggen

Maand: augustus 2016

Haring: Jong Geleerd

_DSC7105a_2kl
Terwijl Alex Harteveld (hier links in beeld en Vader Gijs (hier niet in beeld) van Scheveningse Haringkar Harteveld hun harinkjes bereiden, waaronder een broodje met haring voor mij, wordt mijn oog getrokken door een moeder met kind (Ik schat 1,5 @ 2 jaar oud) waarbij kind geduldig stukjes haring gevoerd krijgt en kennelijk met veel smaak op peuzelt. Jong geleerd….

De Opûh Koffie Koolmees

_DSC7084a2kl
Iedere woensdag ochtend treffen Opûh Koffie gangers elkaar bij Café Van Beek aan de Turfmarkt. De meeste Opûh Koffie bezoekers hebben wat met foto’s en hebben een camera in hun zak of tas. Zo ook René Bom een paar woensdagen geleden vlak nadat hij een paar nieuwe stents had gekregen…
Hij probeerde met zijn (natuurlijk gesponsorde) namaak Go Pro een glimp op te vangen van de bewoner van dit nestkastje op het terras van Van Beek. Tevergeefs
Ik vrees dat René een beetje overstuur is geraakt door die mislukte poging, want van de week belandde hij weer in het MCH met een Tiaatje (volgens hemzelf op FB).
Hij maakt het goed laat hij zijn FB volgers weten. In een paar updates laat hij zelfs op FB weten dat het helemaal geen tia was, maar een infectie op zijn longen. Ik weet niet wat vervelender is.
Wij hopen natuurlijk ook dat hij weer snel op de been is. Vandaar de mees nu maar even op Haagspraak gezet. Dan kan Bommetje, onze nachtburgemeester, misschien weer wat rustiger slapen in de wetenschap dat hij echt bestaat zodat hij wat sneller beter wordt.

Gedenkfiets Lesley Barhorst

Gedenkfiets Lesley Barhorst_56A9754a_1kl

Gedenkfiets Lesley Barhorst

Via Facebook heeft een aantal vrienden mij op het spoor gezet wie deze fiets gedenkt. Het is Lesley Barhorst, geboren 23 april 1992. Zij werd op dit kruispunt van de Elandstraat en de Prinsessewal, komend van haar ouderlijk huis aan de Van Swietenstraat en onderweg naar het Haags Montessori Lyceum, aangereden door een rechtsaf slaande vrachtwagen die haar niet opmerkte. Zij overleed aan de gevolgen van de aanrijding op 6 februari 2008. Nog net geen zestien jaar jong.
Mooi dat haar fiets hier is neergezet en blijft staan en van tijd tot tijd wordt opgekalefaterd. Met zicht op de Haagse Toren die nu met een prachtig zonnetje in de avond van 18 augustus 2016 staat te glinsteren in het water van de gracht tussen de Prinsessewal en de Toussaintkade. De muur links vormt de afscheiding van het grondgebied van het Paleis Noordeinde en de erbij behorende Koninklijke stallen en de straat.
Als je Lesley Barhorst Googled krijg je ook de plek van de fiets te zien.
screenshot-www google com 2016-08-19 22-38-21
Er werd gesuggereerd dat de invoering van de verplichte dode hoek spiegel door haar dood versneld zou zijn, maar dat klopt niet. In Nederland bestond al een verplichting voor vrachtwagens om een dodehoekspiegel te hebben.

Nederland
Naar aanleiding van vele ongelukken werd in Nederland voor vrachtwagens de dodehoekspiegel met ingang van 2003 verplicht gesteld.
Tot de verplichtstelling werd besloten door minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, nadat de schrijfster Anna Enquist haar een open brief had geschreven. Enquist verloor op 3 augustus 2001 haar 27-jarige dochter toen die op de Dam werd overreden door een vrachtwagen. De chauffeur had haar niet gezien, doordat zijn vrachtwagen niet beschikte over een dodehoekspiegel. Netelenbos sloot aanvankelijk een convenant met de vrachtwagenbranche. Alleen nieuwe vrachtwagens zouden met een dodehoekspiegel worden uitgerust. Toen Enquist betoogde dat dan alle oude vrachtwagens een gevaar op de weg bleven, ging de minister alsnog overstag.
Zie nl.wikipedia.org/wiki/Dode_hoek_(auto)

Hoe ik erbij kwam om hierover te posten

Ik fotografeer en ben vrijwillig schipper bij de Willemsvaart. Na een vaart met passagiers stapte ik van de boot en fietste ik via de Hooikade en de Veenkade naar huis en nam onderwijl een kijkje bij Jazz in de Gracht daar, mede omdat ik daar morgen avond ook weer zal schipperen. Ik wou het wel eens even van de kant zien. En toen zag ik het beeld van de eerste foto en herinnerde mij dat ik onlangs een foto van dezelfde fiets had gezien van een Flickr contact:

20160812_0187 The Hague - Gedenkfiets Lesley BarhorstAd de Cort

Toen ik die foto van Ad de eerste keer zag ben ik bij Roel gaan zoeken want daar had ik hem ook kortgeleden gezien en hoopte ik wat info te vinden. Ik vond hem niet. Nu wel na enig door spitten. Daarbij kom ik tot de vervelende ontdekking dat Flickr weer eens aan de layout heeft zitten morrelen, hetgeen ook niet bevordelijk is voor het snel zoeken.

In MemoriamRoel Wijnants

Als je op Flickr zoekt naar Lesley Barhorst krijg je nog meer foto’s te zien waaronder een van een zekere Willem die de platte banden vergelijkt met het eerbetoon dat aan een dode ruiter wordt gebracht: Zijn paard met de rijlaarzen van de ruiter omgekeerd in de stijgbeugels.
Dezelfde Willem legt een link naar ons Haags koffie en bakkiemaatje Rienk Mebius uit Utrecht die een foto van een ouder monumentje voor Lesley heeft staan.
Deze exercitie leert mij, dat ook al kijk je als fotograaf anders naar je omgeving dan niet-fotografen, dan nog valt het kwartje niet altijd terwijl je iets ziet, maar niet registreert omdat je er niet naar kijkt…Ik rijdt maandelijks een aantal malen langs de fiets, maar het was me nooit opgevallen dat er wel eens iets mee aan de hand kon zijn, want je ziet wel meer uitzonderlijke fietsen langs de kant staan. In fietsenland Nederland kijk je er niet naar….
Tot slot: Nog een andere reden voor de post is een reminder aan mijzelf om hier eens een keer een boom op te zetten over de voorrangsregels voor fietsers, maar daar zal ik een aparte post aan weiden.
Update
Op FB voegt Frans Schmit nog toe:

Zinker

Fietser wacht op groen licht_56A9672a
Ik ben aan het varen met De Willemsvaart en dit Z Bord valt mij op op de hoek van de Veenkade en de Waldeck Pyrmontkade (zie pijl)
screenshot-www google nl 2016-08-15 12-18-52
Ik plaats een foto van een kademuur op Flickr met volgend opschrift en toelichting:

Fietser wacht op groen licht
Af en toe moet je de mensen even op het verkeerde been zetten. Wat denkt u zou die pijp (Die het bord met de Z van zinker onder de fietser aangeeft) er nu nog wel liggen of al lang zijn weggerot.?

Z van Zinker _56A9673a
Komt Roel erop terug en zegt: “Volgens Wiki obsoleet” (Het bord is ook wat obsoleet.
Ik lees de Wiki en pik op

Wanneer zich in een watergang een zinker bevindt, werd vroeger ook een zinkerbord, een geel bord met een grote zwarte Z boven de leiding in de waterkant geplaatst. Gezinkerde kabels werden met een vergelijkbaar bord aangegeven, zij het dat daarop een K stond. Omdat de zinkertechniek niet meer wordt toegepast en de Bakenwet, die de aanlegger van de zinker verplichtte tot het plaatsen van de zinker- en kabelborden in de jaren negentig van de vorige eeuw is vervallen, zijn dergelijke borden obsoleet geworden. Ze dienden ertoe te waarschuwen voor de ligging van de zinker en nabij zinkers geldt voor schepen een ankerverbod. Ook voor grondroerders, zoals baggeraars, waren de borden vroeger van groot belang. Dit is nu achterhaald omdat bij ieder mechanisch grondroerdend werk (graven, baggeren, heien e.d.) het doen van een KLIC-melding wettelijk verplicht is (artikel 2 WION).[1] Daarmee worden de tekeningen verkregen van alle leidingbeheerders die ter plaatse van het werk belangen hebben en aan de hand daarvan moet de daadwerkelijke ligging van de leidingen in het werkgebied worden vastgesteld voordat het werk wordt aangevangen.[2]

“Weer wat geleerd” dacht ik, maar het bleef maar doorzeuren in mijn achterhoofd.
Vooral omdat ik niet zo lang geleden zelf een KLIC melding deed en er achter kwam dat bij een KLIC melding van veel partijen een antwoord wordt verwacht, maar niet wordt verkregen. Bovendien is een hoop van wat wel gemeld wordt verouderd. Mijn conclusie is derhalve dat dat systeem wat vanachter een bureau bedacht is gewoon niet klopt. Hoe vaak wordt er bovendien niet iets kapot getrokken door een dragline? Ook wel eens meegemaakt dat er gewoon over een ondergrondse hoogspanningsleiding was heen gebouwd….
Bovendien….niet meer in gebruik? en al die oude zinkers dan? Kan een schip nu ongehinderd ankeren en het anker een beetje meeslepen en het zinkertje meeslepen?
De Wiki nog eens terug gelezen: Er staat ook:

Een zinker is een leiding die een watergang ondergronds kruist.
Deze leiding heeft men dan laten afzinken op of in de waterbodem. Het kan daarbij gaan om een kabel of buisleiding en anders dan veelal gedacht, behoeft deze niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel. Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer het jaar 2000 niet meer toegepast. Bij kleine watergangen zoals poldersloten wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde boogzinker, een gekromde mantelbuis die onder de waterbodem door wordt geperst en waar de leiding in komt te liggen. Bij grote watergangen wordt zogenaamd horizontaal gestuurd boren toegepast. Deze techniek is ontwikkeld vanuit de mijnbouw en maakt gebruik van een boor (de zogenaamde rig) die in plaats van verticaal, zoals bij de exploratie van delfstoffen, onder een zekere verstelbare hoek horizontaal boort.

En dan via Google bij de onvolprezen Joost de Vree (Joost mag het weten) die aangeeft dat er nog steeds zinkers worden gebruikt in situaties waarin boren niet kan. Volgens hem is een zinker een horizontaal stuk (mantel)pijp gevolgd door een naar beneden buigend stuk, recht stuk, en weer een naar boven buigend stuk en uiteindelijk een recht stuk om verder te gaan.
Ik ben geneigd Joost meer te geloven dan de Wiki-mijnheren en -mevrouwen.
Wat een gezeur op de maandag over een Zinker, maar ik ben het nu wel kwijt;-)

Yuri weg uit Rio

13886515_1061834037204337_8887268940140912844_n
Radler
Ik heb er niet veel woorden voor over: Een schande, een gotspe en een smet op het Nederlands blazoen om deze man naar huis te sturen. Zelfs al had ie aan de coke gezeten. Sta in Den Haag eens voor een stoplicht en kijk om je heen hoeveel ongeduldige ongedurige coke snuivers om je heen staan en je nog net niet voor je kloten rijden….
De atletiek unie en de Nederlandse Chef de Mission moeten zich schamen…Yuri plaatst zich voor de finale ringen. Gaat van vreugde stappen, drinkt een biertje in het Holland Heineken Huis, doet nog wat onduidelijke dingen, komt laat terug in het Olympisch dorp en verschijnt niet op de training die ochtend…Stuur die man maar naar huis is de reactie…
Hierboven twee reclame uitingen die langs kwamen op social media. De chocomel is bijzonder aardig. De Radler niet zo, want de titel, “als je wilt blijven hangen” vind ik zwak. Bovendien hint het weer naar een ander stukje Nederlands (ongein)beleid: Er zit 0 % alcohol in het drankje, maar er moet een waarschuwing op want het komt van een bierbrouwer…..

Fugro Frontier

_56A9413kl
_56A9414kl
_56A9415kl
En dan fiets je langs de pijp waar ze aan de overkant met een zo te zien afzichtelijk gebouw voor het nieuwe Nationaal Zeilcentrum bezig zijn en kom je op het hoekje van de 1e binnenhaven de Fugro Frontier tegen, Die ligt met de kont naar je toe dus je kan onmiddellijk zien in welke tropische staat dit schip dat toebehoort aan het in Leidschendam gevestigde Ingenieursbureau annex seismisch onderzoekbureau annex offshore service bureau Fugro, staat geregistreerd: Nassau, Bahamas….Ja hoor. Toe maar. Kan allemaal.
Het is een Damen ontwerp met een Bijlboeg, gebouwd door Damen. Een Coastal Offshore and Supply vessel met een lengte van 57 meter en een diesel-electrische voortstuwing die het schip maximaal een snelheid van 10 knopen geeft. Het werd 15 december 2014 aan Fugro opgeleverd.
Normaliter staat op het achterdek een tender die voor onderzoek in ondiep kustwater kan worden gebruikt. Het wordt voornamelijk aan voor werk aan de West-Afrikaanse kust gebruikt. Is dus wat ver van zijn station.
Er wordt gesleuteld aan de boot. Achterop staan een rek dat kennelijk diverse apparaten door het water kan slepen. Op het achterdek liggen vleugelachtige apparaten waarop staat Fish Finders. Niet alleen geodetisch, maar ook visstand kunnen ze kennelijk onderzoeken.
Een van de schepen van Fugro is al ruim een jaar onafgebroken aan het zoeken naar het verdwenen Maleisische vliegtuig, waarvan men nu denkt dat de piloot zelfmoord heeft gepleegd.

Merel-G

Merel-G_56A9407
_56A9408kl
_56A9410kl
_56A9412kl
Dan pak je op een mooie namiddag je fietsje, maakt een rondje haven en kom je daar de Merel-G tegen. Een meerromps vaartuig, ook wel catamaran genoemd. Daar wil ik wel wat meer van weten. Google het even en je weet het: In Aluminiumg ebouwd door de Damen Groep, in dit geval Maaskant in Stellendam, van oorsprong een werf gespecialiseerd in vissersschepen. Damen is een van de laatste Nederlandse Scheepswerven die overigens werven over de hele wereld heeft. In juli 2015 werd Merel-G opgeleverd aan Rederij Groen die gewoon aan de Dr Lelykade in Scheveningen zit. Al geen kleintje meer met circa 30 eigen schepen die voornamelijk in de offshore bezig zijn. Merel-G heet naar een kleinkind van Reder Groen. Het is een Twin Axe Fast Crew Supplier. Dat wil zeggen dat hier de Damen Axe innovatie is toegepast en omdat het om 2 rompen gaat noemen ze het een Twin Axe. In gewoon Nederlands heet de boeg volgens het Axe principe een bijl boeg. Die is slanker en hoger dan de doorsnee schepen van de laatste tijd. Aan de andere kant lijkt het op ontwerpen van schepen uit het begin van de 20ste eeuw. Het idee erachter is een slanker voorschip dat meer door de golven snijdt dan een voller voorschip dat door golven omhoog en omlaag wordt geduwd en getrokken. Daardoor is het verblijf aan boord met flinke zeegang prettiger dan op schepen met een vollere boeg. Een bijkomend voordeel is dat het ook brandstof bespaart.
Dan kom je bij de achterzijde en wat schetst mijn verbazing? Thuishaven Panama. Ik durf te wedden dat het scheepje daar in ieder geval nog nooit is geweest, maar het schijnt allemaal te kunnen.
Vond nog een video van de aankomst in Scheveningen na haar maidentrip:

Plus een video waarbij een bloemetje wordt gebracht bij rederij Groen vanwege een verhuizing van het kantoor door voetalclub SVC08 die door de rederij wordt gesponsord die meer inzicht geeft in het bedrijf.

In Memoriam: Oud Premier Piet de Jong

Piet_de_Jong_2011_(1)
Ik ben blij dat ik een foto heb kunnen vinden die hem recht doet bij Wikipedia.
Hij gaat voor mij de geschiedenis in als de grote kleine man. Hij heeft nooit last gehad van het “Kleine Mannetjes Syndroom” een syndroom waar Napoleon, Hitler en in zekere mate ook Putin last van hadden/hebben. Een syndroom waar heel veel kleine mannetjes last hebben en een syndroom dat je alleen herkent als jezelf wat boven gemiddeld lang bent van postuur. Zich zo graag en zoveel mogelijk en tegen elke prijs laten gelden. Hij paste volgen eigen zeggen “slechts op de winkel” Op KRO, De Wandeling is een interview met hem te zien waarin hij aangeeft dat hij vanaf zijn 16e als adelborst al gewend was beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen. Toen burgemeester Van Hall, toch niet de eerste beste regent en met een klinkende naam, niet tegen provo en de Maagdenhuisbezetting bleek opgewassen, aarzelde De Jong niet hem te ontslaan.
Ik kende hem van iets dichterbij dan de gemiddelde Nederlander omdat ik bij een zoon van hem in de klas zat met wie ik wel eens mee fietste van of naar huis. De Jong was adjudant van Koningin Juliana geweest en had uit dien hoofde als woonstede een van de twee “Post” huizen die bij Huis ten Bosch horen. Toen kon je nog gewoon door het park fietsen, behalve wanneer er een “functie” was, maar dan zei je tegen de dienst doende Marechaussee dat je op bezoek ging bij je vrind en dan kon je gewoon door. Nog leuker was een keer een klassenavond bij hem thuis midden jaren 60, nog voor hij premier was. Daar waren meer leraren dan leerlingen. Al die leraren wilden wel eens tegen het gezag aanschurken. De Jong liet het zich heel vriendelijk aanleunen.
Het is het linker huis op de foto hieronder die in 1961 door KLM Aerocarto is gemaakt:
KLMAerocarto-34468-HuisTenBosch-1961
Kennelijk is er iets aan de hand in Paleis Huis ten Bosch, want er staan een duidelijke file op het Bezuidenhout en een mensenmassa bij de hoofdingang van het paleis.
Sindsdien is de situatie wel wat anders:
KLMAerocarto-KO3806-Bosch-1981-[ansicht]
Veel meer bebossing en zo te zien een zwembad voor het Post huis.
En op een vermoedelijk recentere Google foto is er nog meer Boschage
screenshot-www google pl 2016-08-02 19-53-27
Gevleugelde uitspraken van Piet de Jong ware onder andere:

“Ik ben voorstander van pornografie. Het is tenslotte het enige middel tegen zeeziekte.”

en

“Vindt u het goed, meneer de voorzitter, dat ik eerst de periscoop wat lager zet?”

eerste zin van De Jong als staatssecretaris in de Tweede Kamer, nadat hij na de boomlange Joseph Luns achter het regeringskatheder plaatsnam.
Moge hij rusten in vrede en zijn Anneke weer ontmoet hebben.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén