Hopelijk blijft geen Kruimel Liggen

Maand: juni 2013

AC is niet Alberts Corner

Cutter-AmericaDe Zeilkotter (of Schoener) America waar het mee begon

Bertarelli-Accepts-the-Auld-Mug-at-the-2007-32nd-Americas-Cup-2007In 2007 won de Zwitser Bertarelli met team Alinghi.

In 2010 moest hij hem afstaan aan Larry Ellison van team BMW Oracle

AC is niet Alberts Corner

Al bestaan die al lang niet meer. Nee AC staat voor America’s Cup. Wat heeft dat nu met Den Haag te maken? Ik zal proberen het uit te leggen. De cup is genoemd naar de
de Amerikaanse kotter America die bij een zeilwedstrijd in 1851 rond het eiland Wight 10 Engelse zeiljachten achter zich liet. Destijds een blamage voor de Britten. Queen Victoria die vanuit haar achtertuin zicht had op de finishlijn vroeg aan een lakei wie de winnaar was. De Lakei antwoordde “America Majesteit”. “En wie is tweede?” “Er is geen tweede Majesteit”..
Het is de meest begeerde zeiltrofee. Naast de zeilwedstrijden is er door de jaren heen ook heel wat af gevochten in rechtzalen over de betekenis van de Deed of Trust waarmee de prijs werd ingesteld.
Een en ander is te vergelijken met de formule 1 voor auto’s. In absolute snelheid gaat het wel niet zo hard, maar op het water is een snelheid van om en nabij de 100 km per uur vergelijkbaar met 300 km op het land. Ook net zo gevaarlijk. Onlangs is de boot van Artemis bij het oefenen omgeslagen en is er een bemanningslid omgekomen.
Larry Ellison is de puissant rijke eigenaar van Oracle Software en is de huidige verdediger. Er zijn 3 uitdagers: Team Emirates New Zealand, het Artemis team uit Zweden en Team Prada uit Italië.
Ellison is er naar mijn mening voor het eerst in geslaagd om het wedstrijdzeilen zodanig multimediaal toegankelijk te maken dat het een groter publiek dan alleen wedstrijdzeil fanaten zoals ik (alhoewel ik tegenwoordig meer een armchair sailor ben) kan aanspreken. In de aanloop naar het spektakel dat volgende maand in San Francisco zal aanvangen heeft een waar circus van 11 boten uit 8 landen diverse plaatsen aangedaan om daar als oefening voor de uiteindelijke strijd tegen elkaar wedstrijden te zeilen. Dat deden ze niet niet met de schepen waarmee nu gevaren wordt, maar in een kleinere uitgaven daarvan. Deze wedstrijden waren zeer goed life te volgen via internet en trokken in de diverse plaatsen zeer veel publiek. En nu komen we aan waar ik wezen wil: Scheveningen zou een uitstekende plek zijn voor dergelijke serie zeilwedstrijden in de voorrondes. Ik zal via Haagspraak dan ook proberen om de aandacht voor de Auld Mug een beetje warm te houden. Voor geïnteresseerden heb ik een aantal verslagen over vorige edities in het Engels op mijn andere blog staan.
Het Youtube filmpje laat een stukje proefzeilen zien van Oracles boot nummer 2. Ook is daarin de Nederlander Dirk de Ridder te zien, een van onze beste wedstrijdzeilers, die lid is van team Oracle samen overigens met een andere Nederlander Piet van Nieuwenhuijzen.
Op 4 juli beginnen de 3 uitdagers een serie wedstrijden om de Louis Vuitton Cup. De winnaar van die Cup mag met Team Oracle in september de strijd aangaan om de America’s Cup.
Meer volgt.

Upgraded to Headway 3.5

Upgraded to Headway 3.5

I’ve upgraded from Headway 3.4.11 to Headway 3.5

Just a few comments:

  • They do not give the right version info in your WP dashboard. The correct link is Version 3.5 release notes
  • Seems impossible to resize the logo image. Also lost the logo image on my other blog
  • I’m stuck, as neither the grid visual editor or the design editor load correctly at my much bigger other site

Update June 20, 2013

Made a comment on their forum about the fact that I had an issue resizing the image of the logo.

Answers came quick:

These numbers are very low – PHP Memory Limit: 128M PHP Post Max Size: 8M They need to be at least 256M and 32M Also deactivate your caching plugin.

Vaultpress

Besides: Vaultpress is a miracle. Just put Headway 3.4.11 back on Chair Blog via an earlier backup in Vaultpress. Just click one earlier instance and voila there you are.

Headway 3.5.1 fixed my problems

They immediately released Headway 3.5.1 with some changes and bug fixes.
The link in the WordPress dashboard to the release notes is correct now. And the second issue with disappearing header images is solved.

Might as well put a link to my profile there for eassy reference.

Dag Mijnheer De Graaf

queens_day_2013-1431005-hp
Hebben we een voorbeeldige inhuldiging gehad. Geen demonstraties. Nou ja een tweepersoons demonstratietje dan. Geen aanslagen. Ze hebben elkaars hand vastgehouden. Allemaal mooi en goed. Veel media aandacht all over The World. Gratisch en voor niets (Als je wilt zeuren over wat ze kosten, moet je ook eens berekenen wat al die gratisch media aandacht die niet hoeft te worden ingekocht waard is en als positieve bijdrage tegenover die kosten staat. W.A. Maxima hebben zelfs een inhuldigingslogo van Google gekregen!) en dan nu dit weer:
Een venijnig Volkskrant pennetje of een dom communicerende mijnheer De Graaf veroorzaakt toch nog een stormpje in ons kleine gelukzalige inhuldigings glaasje water. Mijnheer De Graaf zou er persoonlijk voor gezorgd hebben dat de heer W., lid van de Tweede Kamer niet naast de Koning en Koningin kwam te staan…. En dan gaat de Tweede Kamer zich ook nog eens kamerbreed achter mijnheer W. opstellen.
Als dat niet Lubberiaans is.
Enfin, mijnheer De Graaf heeft vanmorgen aangekondigd af te treden als voorzitter van de Eerste Kamer. Moet onmiddellijk aan dat kinderliedje denken…”dan zwaait hij met zijn handje”…. Zou hij een zoon hebben?

Lubberiaans

Ruud Lubbers op weg naar de Eerste Kamer

OM onderzoekt kernbom uitspraken van Lubbers

Frits Wester vraagt zich af wat er gaat gebeuren: Als het juist is wat Ruud Lubbers heeft gezegd, dan liggen er nog 22 kernbommen in een bunker in Volker en heeft hij mogelijk een Staatsgeheim verklapt. Officieel is dit namelijk nooit bevestigd (wel al bijvoorbeeld indirect via Wiki Leaks). Wanneer het OM Lubbers daarvoor vervolgt, dan betekent dat dat hij de waarheid heeft gesproken en wordt datgene wat men officieel niet wil weten officieel bevestigd.
Van Agt heeft al publiekelijk geroepen dat het niet verstandig is van het OM. Zijn uitspraken worden waarschijnlijk ook weer door het OM onderzocht.

Belubberen

Het woord belubberen is volgens Ewout Sanders uitgevonden door Marcel van Dam.

Het debuut van dit woord is goed gedocumenteerd. Tijdens het debat over de Rijksbegroting 1984 voerde PvdA-kamerlid Marcel van Dam een denkbeeldige employé van minister-president Lubbers ten tonele, tuinman Flipse, om aan te tonen dat de zogeheten echte minima er ondanks hun eenmalige uitkering op achteruitgingen. Dit in tegenstelling tot wat het kabinet deed voorkomen. Flipse zelf had niets in de gaten, maar toen hij met een tientje minder in zijn loonzakje thuiskwam, zei zijn vrouw: ,,Volgens mij heb je je laten belubberen.’’
Toen Van Dam even later zei ,,Alle echte minima worden, net als die tuinman, belubberd”, liep Lubbers rood aan van woede. De reactie van de minister-president kwam als volgt in de Handelingen van de Tweede Kamer terecht: ,,Mijnheer de Voorzitter! Tegen deze woordspeling moet ik groot bezwaar maken. […] De heer Van Dam probeert de suggestie te wekken dat de regering hier de zaak aan het bedonderen is. Ik acht dit volstrekt onaanvaardbaar. Als hij, hoe geestig hij dit ook vindt, een woordspeling invoegt, acht ik dat, ook als oud-collega, onder de maat! (applaus ter rechter zijde).’’

Lubberiaans

Heeft zelfs een plaatsje in de Van Dale gekregen:

‘taalgebruik dat wordt gekenmerkt door briljante politieke instincten, grote vindingrijkheid, diplomatie, oorverdovende CDA-onduidelijkheid en een ongeëvenaarde zwalkende kwaliteit. Eigenschappen waarvoor hij door bijna elke politicus in hoge mate wordt benijd

Het grappige van het geheel is dat Lubbers zelve nu bevestigt destijds niet de waarheid te hebben gesproken, dan wel de waarheid verzwegen te hebben.
Als dat niet Lubberiaans is…
Foto Roel Wijnants

Moeilijker kunnen we het best maken

Moeilijker kunnen we het best maken

Moeilijker kunnen we het best maken

Een draadje opgepikt via FaceBook:
U zult het waarschijnlijk net zo gek vinden als ik dat de Belastingdienst nog niet eens met u communiceert via e-mail. Alle communicatie naar de belastingplichtige gaat nog via papier. Aan de andere kant wordt van de belastingplichtige wel verwacht dat hij de communicatie met de belastingdienst elektronisch doet via een of ander door de Belastingdienst ter beschikking gesteld programmaatje. Dat alles in het kader van de automatisering en de kostenbesparing. Alleen wordt dat dan weer niet ten volle uit genut.
De Belastingdienst is een groot ambtelijk apparaat dat regelmatig door de opvolgende Kamers, Ministers en Staatssecretarissen met schier onmogelijke taken wordt opgezadeld. Nu moet er ook nog eens extra bezuinigd worden.
Beroepshalve heb ik er heel vroeger veel mee te maken gehad. Tegenwoordig gelukkig minimaal.
Ik heb altijd met respect naar het apparaat gekeken. Het heeft zich door de jaren goed staande gehouden, werkte over het algemeen efficiënt en slaagde er veelal in de veranderingen die werden opgelegd redelijk tot goed te verwerken. Af en toe een misser, maar grosso modo een adequate club. Zeker wanneer het werd vergeleken met collegae in het buitenland. Vroeger keek ik ook nog wel eens over de grens en merkte dan dat dingen die hier heel gewoon en efficiënt geregeld zijn, in het buitenland helemaal niet zo gewoon bleken te zijn, ja zelfs ronduit uiterst inefficiënt geregeld. Je hoefde maar naar de directe buurlanden te kijken om te zien hoe het hier beter ging.

Sociale Media

De Belastingdienst is een gesloten fort dat zeer centraal wordt geleid en heel hiërarchisch in elkaar zit. Anno 2013 nog steeds. Dat blijkt ook uit het voorval waar ik naartoe schrijf. Je vindt de Belastingdienst niet op Twitter of op FaceBook of waar dan ook.
Welnu Marco Raaphorst geeft af en toe sociale media les aan medewerkers van de belastingdienst. Dit keer was hij samen met Punk Media gevraagd om van een bijeenkomst over Het Nieuwe werken een video verslag te maken. Zij kunnen dat prima. Toen ik dat langs de zijlijn oppikte dacht ik: “Het wordt tijd”.
Wat blijkt nu?
De persvoorlichter van de Belastingdienst adviseert:

Ons advies is om het filmpje niet te plaatsen op YouTube en ook niet op de site van de producent. De vraag is met welk doel je het filmpje naar buiten wil brengen, voor welke doelgroep en met welke boodschap. Naar buiten toe kan het beeld ontstaan dat de Belastingdienst tijd heeft voor dit soort (interne) dingen terwijl we zeggen te weinig capaciteit te hebben voor bijvoorbeeld controles etc. Als je het extern plaatst kan het al snel een eigen leven leiden. Vandaar het advies (vriendelijk doch dringend) om het niet extern te plaatsen, ook niet op de site van de producent.

Marco reageert gematigd en gelaten
Opdrachtgever Steven Gort Ontploft bijna.

Nogmaals

Naar buiten toe kan het beeld ontstaan dat de Belastingdienst tijd heeft voor dit soort (interne) dingen terwijl we zeggen te weinig capaciteit te hebben voor bijvoorbeeld controles etc.

De persbobo zal naar mijn menig terug naar school moeten om wat aan zijn communicatie te schaven. Hij impliceert met “we zeggen” enz. dat ze dat maar roepen, maar dat het mogelijk niet waar is. Hoe kun je het jezelf zo moeilijk maken? Of is hij gewoon bang voor zijn baan als alle belastingambtenaren gewoon los kunnen gaan?

Update

Zoals Karin fijntjes opmerkt klopt er niets aan dit verhaal. Ik heb het dan ook iets aangepast.
Onjuist is dat Marco deze bijeenkomst organiseerde zoals ik aanvankelijk beweerde. De door de Belastingdienst belegde bijeenkomst ging over #HNW oftewel Het Nieuwe Werken en niet over sociale media. Marco en Punk zouden een video impressie van de dag maken. Nu is Marco een duizendpoot: Muziek maker, sociale media expert en jawel, ook journalist.
Qua facts weet ik uit Marco’s eigen mond dat hij ook wel eens wat aan de Belastingdienst vertelt of heeft verteld over sociale media. Niet zo gek dat ik het dan een beetje anders duidt. De pointe blijft hetzelfde naar mijn mening.

Haagspraak Bijeenkomst (4)

Strandpaviljoen De Fuut

Uitnodiging Haagspraak Bijeenkomst (4)

Hoewel de zomer dit jaar lang op zich laat wachten, gaan we voor de bloggers, vrienden en commentatoren van Haagspraak toch een bijeenkomst aan het strand organiseren:
Datum: Zaterdag 13 juli, 2013
Tijd: vanaf 13.00 uur
Plaats: Strandpaviljoen De Fuut. Bij het eindpunt van Lijn 12 uitstappen en eventjes door de duinen struinen: Volg bordjes ‘Strandslag 10’ door de duinen, strand op linksaf.
Het vaststellen van een datum had heel wat voeten in de aarde, vandaar dat we nu maar eens een plek kozen om met de voetjes in het zand te zitten.
Fuut foto door Piet G. van der Molen

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén